• Anpassad service - Vår styrka!

Vi säljer trivsel!

Att städa professionellt är ett förtroendeuppdrag. Det vet vi efter många år i branschen. Det handlar om mycket mer än att sopa golv. Vi vill ge Er större trivsel på Er arbetsplats, så att Ni kan göra ert jobb så bra som möjligt.
Vi vet också att Ni föredrar en komplett service från en och samma leverantör. Därför lägger vi ner extra stor möda inför planeringen av varje uppdrag – allt för att skapa den service som fungerar bäst för Er.

Servicedesign i fyra steg

1) Vi planerar tillsammans
Varje företag är unikt. Därför är det viktigt att forma servicerutiner som passar för Er. Tillsammans går vi igenom era lokaler och sätter oss in i Ert arbete. Vi tar också upp andra tjänster som tvätt av entrémattor, snöskottning eller dagliga blommor i entrén.

2) Anpassade servicetjänster
Inte för mycket, inte heller för lite. Utifrån Era önskemål skapar vi de servicerutiner som passar Er. Det vi gemensamt kommit överens om skrivs i detalj ned i Arbetsplatshandboken som följer varje uppdrag. Här beskrivs hur ofta och noggrant lokalerna skall städas, med vilka metoder och medel. Här står beskrivet allt om fönsterputsning, skötsel av blommor, kaffekokning eller när gräsmattan skall klippas.

3) Service på bästa sätt
Varje uppdrag blir med vårt sätt att arbeta ett unikt projekt som utförs på bästa sätt. Men tyvärr – det är när Ni inte tänker på oss som vårt samarbete fungerar bäst!

4) Vi uppfyller Era förväntningar
När vi från början får reda på Era förväntningar, kan vi också uppfylla Era önskemål. Med en klar och tydlig arbetsbeskrivning vet vi att arbetet blir rätt utfört eller lätt justeras när det behövs. Ju bättre förarbete desto lättare för oss att uppfylla Era förväntningar.

Personal med rätt att städa

På Servicestyrkan Arbetar vi med delegerat ansvar och egenkontroll. Det, tillsammans med att vi försöker ge vår personal mycket stöd och utbildning, har gett oss goda kundrelationer och ett bra arbetsklimat. För ibland behövs det där lilla extra. Det är framför allt då Ni märker att vi finns.

Kvalitetskontroll- egenkontroll

Genom den detaljerade arbetsbeskrivningen som följer varje arbetsplats, är det alltid enkelt att följa upp och kontrollera att det arbete som utförs stämmer överens med vad som utlovats. I arbetsbeskrivningen ingår därför även rutiner för egenkontroll.