• Anpassad service - Vår styrka!

Integritetspolicy

 • Senast uppdaterad den 4 mars 2024
 • Giltighetsdatum 4 mars 2024

dataskydd och integritet

Denna integritetspolicy beskriver Service Styrkan i Sverige AB:s policyer, beläget på Stångjärnsgatan 2, Örebro 703 83, Sverige, e-post: privacy@servicestyrkan.se, telefon: 019-205630, avseende insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://www.servicestyrkan.se) (“Tjänsten”). Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen få inte tillgång till eller använd Tjänsten.

Vi kan ändra denna Integritetspolicy när som helst utan förvarning och kommer att publicera den reviderade Integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i Tjänsten och din fortsatta tillgång till eller användning av Tjänsten efter denna tid innebär att du accepterar den reviderade Integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information vi samlar in

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-post
 • Mobil
 • Födelsedatum
 • Adress
 • Arbetsadress

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda informationen vi samlar in om dig för följande ändamål:

 • Marknadsföring/Reklam
 • Insamling av kundåterkoppling
 • Support
 • Administrativ information
 • Riktad reklam
 • Hantering av kundorder
 • Skydd av webbplats

Om vi vill använda din information för något annat ändamål, kommer vi att be om ditt samtycke och endast använda din information efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål för vilka du har gett samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

Hur vi delar din information

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje part utan att söka ditt samtycke, utom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

 • Annonstjänster
 • Sponsorer
 • Marknadsföringsbyråer
 • Juridiska enheter
 • Analys
 • Datainsamling och -bearbetning

Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter vi överför till dem endast för det ändamål för vilket de överfördes och inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla det sagda ändamålet.

Vi kan också avslöja dina personuppgifter för följande: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsorder eller annan rättslig process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna Integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av Tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman med eller förvärvas av ett annat företag, kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

Bevarande av din information

Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutar sina konton eller så länge vi behöver dem för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom för bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra

legitima skäl som verkställighet av rättsliga rättigheter, bedrägeribekämpning etc. Resterande anonym information och aggregerad information, som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina Rättigheter

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina uppgifter, be oss dela (porta) din personinformation till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål till en statlig myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på privacy@servicestyrkan.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.
Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de nödvändiga personuppgifterna eller återkallar samtycket till att behandla samma för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kan få tillgång till eller använda tjänsterna för vilka din information efterfrågades.

Cookies

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookiepolicy.

Din säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Tredjepartslänkar & användning av din information

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna Integritetspolicy behandlar inte sekretesspolicyn och andra praxis hos tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på Tjänsten. Vi råder dig starkt att granska sekretesspolicyn på varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis hos tredje parts webbplatser eller tjänster.

Dataskyddsansvarig

Om du har några frågor eller bekymmer om behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss, kan du skicka e-post till vår dataskyddsansvarig, privacy@servicestyrkan.se, på Service Styrkan i Sverige AB.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Du kan läsa mer om dataskydd för verksamheter på IMY:s hemsida.