• Anpassad service - Vår styrka!

Kvalitetssäkring och uppföljning

Varje uppdrag har sin egen Arbetsplatshandbok, det är ett sätt för oss att kvalitetssäkra och följa upp arbetet.

Det serviceavtal som vi tillsammans formulerat blir ett underlag till en handbok för varje arbetsplats. Här finns arbetsbeskrivning, servicerutiner, lokalspecifikationer och formulär för egenkontroll och uppföljning. Vidare visar boken vad som gäller för anskaffning av förbrukningsmaterial och vilka medel och metoder som ska användas.

På Servicestyrkan arbetar vi med delegerat ansvar. Arbetsplatshandboken medför att arbetet kvalitetsmässigt lätt kan följas upp och även justeras när så behövs.