• Anpassad service - Vår styrka!

Ta hand om dina golv!

Välvårdade rum och golv lever längre. Golv kan sopas och golv kan vårdas. Vi på Servicestyrkan arbetar med hela bredden av tjänster, inte bara för din dagliga arbetsmiljö, utan också med tanke på golvets livslängd.

Vi tar hand om alla typer av golv såsom sten, betong, trä och linoleum, med den grad av rengöring som behövs på kort eller lång sikt, rengöring eller rekonditionering. Att ta hand om sina golv rätt är en investering för fastigheten och resulterar i mindre renoveringsutgifter.

Golvvård

Golvvård är en maskinell rengöring av golvet med eventuell efterföljande ytbehandling av vax, olja eller polish. Metoderna anpassas efter golvets beskaffenhet och era önskemål om trivsel och arbetsmiljö.