• Anpassad service - Vår styrka!

Ta hand om Era golv!

Elegantare rum och golv lever längre. Golv kan sopas och golv kan vårdas. Vi på Servicestyrkan arbetar med hela bredden av tjänster, inte bara för Er dagliga arbetsmiljö, utan också med tanke på golvets livslängd.

Vi tar hand om alla typer av golv såsom sten, betong, trä och linoleum, med den grad av rengöring som behövs på kort eller lång sikt, rengöring eller rekonditionering. Att rätt ta hand om sina golv är investering för fastigheten och resulterar i mindre renoveringsutgifter.

Golvvård

Golvvård är en maskinell rengöring av golvet med eventuell efterföljande ytbehandling av vax, olja eller polish. Metoder anpassas efter golvets beskaffenhet och Era önskemål om trivsel och arbetsmiljö.

Planera för Era golv – de vill inte trampas ner!