• Anpassad service - Vår styrka!

Höghöjdstvättning med avjoniserat vatten

Vi utför fönsterputsning upp till 18 meter utan skylift. Med våra teleskopborstar når vi upp till 18 m från mark för tvätt av hela glaspartier, fasader och entrépartier. Vi lämnar bra förslag på hur rengöring och putsning av större glaspartier kan planeras bäst och mest kostnadseffektivt. Fönstertvätt till helt andra pengar än om det måste hyras in skylifts.

Tala med oss om höghöjdstvättning.