• Anpassad service - Vår styrka!

Skötsel av grönområden och utemiljöer

Fastighetsskötsel innebär också att vi åtar oss skötsel av grönområden och utemiljö. Det finns ingen begränsning, tillsammans kan vi finna den bästa och långsiktiga lösningen vad gäller planering, anläggning och skötsel av ytorna runt era lokaler.