• Anpassad service - Vår styrka!

Utomhusmiljö

Vi åtar oss allt från gräsklippning, kantskärning, täckbarkning och beskärning av träd och buskar till planering och renovering av uteplatser och grönytor. På samma sätt som vi tar hand om lokalvården efter en detaljerad handlingsplan, kan vi upprätta en arbetsplan även för er utemiljö.