• Anpassad service - Vår styrka!

fönsterputs

Rengöring av fönster och glaspartier

Servicestyrkan erbjuder professionell rengöring och putsning av fönster för såväl kontor, butiker och offentliga byggnader som hemmiljöer. Med vår höghöjdstvätt klarar vi effektivt allt från fönsterputs till tvätt av hela glaspartier i flera våningar
– Upp till 18 meter utan lift.

Vi erbjuder tjänster allt från vanlig fönsterputs till rengöring av karmar, fönsterbågar och persienner.

Med våra metoder och vår erfarenhet rengör vi även känsliga miljöer som kulturminnesmärkta byggnader eller färgkänsliga konstruktioner.