• Anpassad service - Vår styrka!

Rengöring av fönster och glaspartier

Servicestyrkan åtar sig professionell rengöring och putsning av fönster såväl för kontor, butiker och offentliga byggnader som i hemmiljö. Med vår höghöjdstvätt – upp till 18 m utan lift! – klarar vi effektivt allt från fönsterputs till tvätt av hela glaspartier i flera våningar.

Vi erbjuder tjänster allt från vanlig fönsterputs till rengöring av karmar, fönsterbågar och persienner.

Med våra metoder och vår erfarenhet rengör vi även känsliga miljöer som kulturminnesmärkta byggnader eller färgkänsliga konstruktioner.