• Anpassad service - Vår styrka!

Varje uppdrag är unikt!

Den vanligaste formen av städuppdrag är de dagliga och/eller veckovisa rutinerna för den grundläggande trivseln på arbetsplatsen.

Utmaningen ligger i att finna den bästa nivån för funktion och välbefinnande, så att arbetet blir utfört på bästa sätt, rätt lokalstandard på mest kostnadseffektiva – och miljömässiga sätt.

Därför är vi noga med att servicetjänsterna utformas i dialog med uppdragsgivaren. Lika viktigt är att rutiner för dessa tjänster finns väl beskrivna i den arbetsplatshandbok som följer varje uppdrag. Utifrån arbetsbeskrivningen sker kontroll av att arbetet blir rätt och riktigt utfört, med rätt material och metoder för överenskommet resultat med minsta möjliga miljöpåverkan.

Med vårt sätta att arbeta med lokalvård har vi uppnått långvariga och hjärtliga relationer med många företag och organisationer.

Tala med oss om städning av…

  • Kontor
  • Butiker
  • Industrifastigheter
  • Bostadsfastigheter
  • Skolor och vårdinrättningar
  • Offentliga miljöer