• Anpassad service - Vår styrka!

Klottersanering klotterskydd

Fasadrengöring i Örebro med omnejd

Vi rengör alla typer av fasader såsom puts, tegel, natursten, plåt, glas eller träfasader, men även känsligare fasader som kulturminnesmärkta byggnader och sandsten. För känsligare fasader använder vi vår metod med avjoniserat vatten, som innebär att vattnet blir absolut rent. Läs mer om avjoniserat vatten

Klottersanering och klotterskydd

Vi tar bort klotter med hjälp av kemikalier och högtryckstvätt. Därefter gör vi en klotterskyddsbehandling vilket innebär att om nytt klotter uppstår kan det tvättas bort med enbart vatten.

Vi har mångårig erfarenhet av fasadrengöring och klotter. Resultatet blir bra och du får en trevligare och mer attraktiv fastighet.