• Anpassad service - Vår styrka!

Underhållning av golv

Vid arbete med underhåll av ett golv bättras och poleras ytan efter rengöring. Viss form av reparation kan komma ifråga, särskilt om eventuell skada riskerar att förvärras. Därefter ytbehandlas golvet på lämpligt sätt.