• Anpassad service - Vår styrka!

Fönsterputs och fasadtvätt med absolut rent vatten!

En metod vi arbetar med är fönsterputs och fasadtvätt med avjoniserat, absolut rent vatten. I vattnet har alla salter och mineraler avlägsnats vilket medför att vattnet får en extra stark förmåga att dra åt sig olika föroreningar då det strävar efter att återta sin “ursprungliga form”.

Andra egenskaper är att vattnet inte lämnar vattenmärken eller andra avlagringar på varken glas eller metall, samt att oxider och andra beläggningar (t ex på koppar) försvinner utan att färg eller andra känsliga ytor påverkas.
Vår metod att arbeta med avjoniserat vatten är en av anledningarna till att vi även kan klara rengöring av kulturminnesmärkta byggnader.