• Anpassad service - Vår styrka!

Luftrengörare som hanterar stora mängder damm utan frekventa och kostsamma filterbyten. Hög luftreningsförmåga, tyst i drift, DEP-filter i kombination med självrengöringsanordning.

För mer information och prislista, kontakta oss!